Ukázky naší práce v sídle firmy.


  Povrchová úprava ocelové konstrukce makety majáku. 


 Povrchová úprava ocelových lávek nádrží. 


 Povrchová úprava ocelové konstrukce skibaru Klínovec. Povrchová úprava nádoby tlumivky napětí. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní aplikace duplexní povrchové  úpravy - metalizace Zn + nátěry. 

 

 Povrchová úprava nátěrů sloupků zábradlí u Husinecké přehrady . Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté duplexní  povrchová  úprava - zinkování ponorem - sweeping zinku + nátěry.

 

 Celková renovace nátěrů kontajneru na sypké látky. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní aplikace    nátěrového systému od fy. HEMPEL.

 

Povrchová úprava nátěrů konzervátoru tlumivky napětí. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní aplikace    nátěrového systému od fy. HEMPEL.

 

 Celková renovace nátěrů klapky jezu. Předúprava povrchu –   tryskání na Sa3 křemičitým pískem – metalizace slitinou ZINACOR a poté    vlastní aplikace nátěrového systému od fy. JOTUN. 

 

 Celková renovace nátěrů cisterny. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní aplikace nátěrového systému od

 fy. HEMPEL.

 

 Celková renovace nátěrů ocelové konstrukce mostu v Dolní Lhotě. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní    aplikace nátěrového systému od fy. HEMPEL.


  Celková renovace nátěrů ocelové nýtované konstrukce Zlatého mostu v Českých Budějovicích v ulici Dr. Stejskala. Předúprava povrchu –   tryskání křemičitým pískem – poté vlastní aplikace nátěrového systému od fy. HEMPEL.


  Prozatím nejnáročnější zakázka mimo JETE a to kompletní dodávku povrchových úprav nově postaveného Dlouhého mostu v Českých       Budějovicích. Předúprava povrchu – tryskáním křemičitým pískem. Následná metalizace zinkem a poté nátěrový systém od fy  DERISOL.


  Celková renovace nátěrů nosné ocelové konstrukce zimního stadionu v Benešově u Prahy. Postup prací – odstranění starých                     nevyhovujících nátěrů tryskáním křemičitým pískem a poté vlastní aplikace nátěrového systému od fy TNEMEC.


  Od roku 1992, kdy firma vznikla, pracovala na zakázkách souvisejících s výstavbou stavební a technologické části JETE. Při provádění       povrchových úprav pro JETE se firma s úspěchem vypořádala s nejpřísnějšími požadavky kladenými na kvalitu provedení povrchových     úprav. Své poznatky a zkušenosti přenesla na další prováděná díla.


 Masivní ocel. konstrukce jeřábu do Egyptského přístavu pro firmu ESP I. Prachatice. Předúprava povrchu pískováním a aplikace        čtyřvrstvého nátěrového systému od firmy Jotun.


 Ocel. konstrukce obalovny fy Swietelsky v Kájově. Předúprava povrchů tryskáním Si pískem. Následná vlastní povrchová úprava      nátěrovým systémem od fy Hempel.

Aktuální nabídka